Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ

ДКЦ ”Д-р Грийнберг“ ЕООД е дружество, регистрирано в България през 1995 г., ЕИК 121298800. То ще използва платформата „Поликлиника Онлайн“, която е Уеб приложение /Приложението/, достъпно с Уеб браузър на адрес * (URL) https://poliklinikaonline.com/
Нашите медицински консултации се предоставят през Приложението, което е онлайн платформа, позволяваща на наши медицински специалисти да си комуникират с Вас посредством електронна поща, за да Ви предоставят дистанционни медицински оценки, съвети, отговори и консултации онлайн въз основа на информацията, която Вие предоставяте на специалистите посредством електронна поща.
Има някои особености на онлайн медицинските консултации, които Вие трябва ясно да познавате и приемете:

 1. Това не е медицински преглед, а дистанционна медицинска консултация и не замества нито прегледа при личен лекар нито такъв при специалист. Тази консултация категорично не е подходяща за спешни състояния.
 2. Онлайн медицинската консултация не завършва с предписване на лечение и издаване на рецепта, а с препоръка за лечение и/или съвет относно предписано преди това лечение.
 3. При съгласие от Ваша страна може да се запише предварително и да се извърши реален медицински преглед при консултанта Ви. Използвайки Приложението, Вие приемате правилата, изложени в настоящите Общи условия и нашата Политика за поверителност (вж. Политика за поверителност). Вие не може да използвате нашите услуги, ако не приемете да бъдете обвързани от тези Условия.

Какви стъпки трябва да направите:

 1. Запознайте се с общите условия за ползване на консултантските ни услуги, както и с цените им.
 2. Запознайте се с Политиката на поверителност при ползване на онлайн консултациите.
 3. Изберете услуга – дерматология, неврология, психология, при кого/къде да се обърна, консултация по документи.
 4. В общата част при всяка услуга Ви предлагаме информация за най-честите проблеми, за които бихме Ви помогнали.
 5. При предоставяне на медицинската консултация ще има подготвителни стъпки – попълване на въпросник, прикачване на допълнителна медицинска информация- ЕКГ, снимки, медицински документи и др и описание на конкретния Ви въпрос.
 6. Натиснете „Започни консултацията”
  – След внимателно запознаване дайте съгласието си за:
  – Съгласявам се с “Условията на ползване”;
  – Съгласен съм, данните ми да се съхраняват и обработват в съответствие c Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД/GDPR).
 7. След това натиснете „Продължи”
 8. В началото на всеки въпросник ще трябва задължително да попълните лични данни – имейл и имена, а във самия въпросник ще има и допълнителни данни – възраст и здравен статус
 9. Попълвайки въпросника натискайте „Продължи” докато се изчерпат въпросите
 10. Ще видите цената на медицинската консултация – 39.00 лв и трябва да отговорите на въпрос как ще заплатите, избирайки между „С кредитна карта” или чрез „PayPal”
  Ще видите също, че „Сумата ще бъде събрана едва след приключване на писмената консултация!” едва след като Вие натиснете бутона „Потвърждавам плащането”
  Ако изберете плащане с кредитна карта ще получите покана да регистрирате номера на кредитна карта
 11. Платформата ще Ви предложи имейл за връзка със специалист
 12. Напишете съобщението, описвайки подробно проблемите си. Попълнете и изпратете предлагания въпросник, както и други медицински документи – снимки, ЕКГ, епикризи и т.н.
 13. Медицинският специалист:
  • Ще получи Вашето съобщение и/или медицински документи
  • Ще се запознае с изпратената информация;
  • При необходимост може да Ви отговори с мейл, изискващ от Вас допълнителна информация вкл. медицински документи и изследвания;
  • В рамките на 8 часа от последния Ви мейл за времето от 8:00 – 19:00 в работните дни, в рамките на 14 часа във времето 19.00-8.00 и на 24 часа през почивните и празнични дни специалистът ще Ви изпрати експертното си мнение. Възможно е лекарят да Ви предложи клиничен преглед с предварително запазен час, който при Ваше съгласие трябва да потвърдите.
 14. След получаване на експертното мнение, ако са спазени условията на ползване на онлайн услугата, Вие трябва да натиснете бутона „получена консултация”,
 15. Тогава ще се осъщестестви плащането от Вашата карта.
 16. Ако не са спазени горните условия, Вие не дължите заплащане.
 17. Цени, плащане и възстановяване на суми
  • Цената за медицинската онлайн консултация е – 39.00 лева.
  • Цените могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие. Ценовите промени няма да засягат консултациите, които вече са в процедура.
  • Вие имате отговорността и задължението да платите цената на медицинските консултации, които получавате през Приложението.
  • Плащанията се извършват с валидна дебитна или кредитна карта (Mastercard или Visa), както и чрез Paypal.
  • След като ни изпратите заявка за консултация (след като кликнете “Изпрати“ в Приложението), ние извършваме предварително удостоверяване на съответната сума във Вашата кредитна или дебитна карта. Имайте предвид, че това удостоверяване не е действително плащане – това е проверка, че във Вашата карта има достатъчно средства. Действителното плащане се извършва, след като медицинският консултант е прегледал Вашия случай и Ви е отговорил с имейл.
  • Предоставяйки данни за Вашите кредитни карти и свързаната платежна информация в Приложението, Вие се съгласявате да Ви бъде удържана сумата, дължима за медицинската онлайн консултация.
  • Вие ще получите частично или пълно възстановяване на платените от Вас суми, в случай че заявената от Вас консултация не е предоставена в срока, за който сте платили, или изобщо не е предоставена.
Newsletter
You have successfully subscribed to our newsletter