Телемедицинa

Телемедицината вече няколко години се прилага рутинно в образната диагностика, също така и като концепция в дистанционната роботизирана хирургия и в междуболничните консилиуми.

Онлайн консултациите не могат да заменят лекарския преглед.

Широкият достъп до интернет услуги и компютър, телефон позволяват на пациента да изпрати с мейл информация за здравето си и да зададе въпрос на специалист. Получавайки компетентен отговор от лекаря, пациентът би си спестил време, негативни емоции и средства. Телемедицината стопява реалните разстоянията между пациента и лекаря. Тя дава сигурност на хронично болните, възрастните и самотните хора, както и на живеещите в отдалечени от районните центрове населени места.

Известно е, че достъпността до лекарски консултации е ограничена за някои български граждани, живеещи в чужбина. Онлайн консултациите ще бъдат в голяма полза на тези нуждаещи се наши сънародници, както и за техните родители у нас.

Използването на телемедицински услуги по телефон, Viber, WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype и т.н. е само въпрос на организация и съобразяване с някои законови норми.

На следващ етап ще бъде възможно да се проследяват някои биометрични показатели в дома. Това би облекчило до голяма степен домашните лекарски и сестрински визити, както и грижите за възрастните и хронично болните в дома.

Телемедицината ще позволи на специалисти от различни места и държави да споделят информация, да консултират и решават заедно сложни медицински проблеми.

Въвеждането на електронно досие и възможността да се издават електронни рецепти ще спомогнат за неимоверно бързо развитие на телемедицнските услуги в България.

Newsletter
You have successfully subscribed to our newsletter