Политика за поверителност

ПОЛИКЛИНИКА ОНЛАЙН” ООД с ЕИК 206109204, е дружество, регистрирано в България, което от 2021 г. е регистрирано като администратор на лични данни. Ние се отнасяме много отговорно и сериозно към поверителността и сигурността на Вашата лична информация, като се ангажираме да опазваме всички Ваши лични данни, включително конфиденциалните Ви лични и здравни данни.

Вашите лични данни са необходими на нашите специалисти за медицинската Ви консултация.

С оглед изпълняване на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни (включително, но не само, Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 (“GDPR”)), дружеството, отговарящо за защитата на Вашите лични данни, в качеството му на администратор на данните, е ПОЛИКЛИНИКА ОНЛАЙН” ООД, ЕИК 206109204

Нашите онлайн медицински консултации се предоставят през Уеб Приложението, което е онлайн платформа, позволяваща на наши медицински специалисти да влизат във връзка с Вас, за да Ви предоставят дистанционно медицински оценки, отговори, съвети и консултации онлайн, въз основа на предоставена от Вас информация. За тази цел през Приложението наши специалисти ще обработват Вашите данни.

Наши специалисти в Приложението ще обработват данните Ви след получено Ваше съгласие, следвайки правилата на добрата медицинска практика, съобразно конкретната си професионална квалификация.

Какви лични данни обработваме?

Данни, които предоставяте

Когато използвате “Поликлиника Онлайн“, от Вас ще се изиска да предоставите имейл адрес, чиято информация се съхранява криптирана на нашите сървъри (вж. „Къде и как съхраняваме Вашите данни“).

Паспортни данни
Вие може да изберете да добавите към Вашия профил следните данни:

 1. Име и фамилия
 2. Година на раждане
 3. Пол

Информация за дебитни/кредитни карти

Тази информация е необходима, когато и ако решите да платите за някоя от нашите услуги.
За предоставяните от Вас данни важат следните правила:

 1. Вие може да променяте, актуализирате или изтривате всякакви данни, които сте въвели в “Поликлиника Онлайн“. Щом бъдат изтрити, всички данни се премахват завинаги. Това важи за всички видове данни, посочени по-горе.
 2. Ние нямаме достъп до Вашия имейл адрес. Ние също така нямаме достъп до изображенията и съобщенията, които обменяте с лекарите. Всички тези данни се съхраняват криптирани на нашите сървъри и освен Вас, само лекарите имат достъп до тях (вж. „Къде и как съхраняваме Вашите данни“).
 3. Ние не съхраняваме никаква информация за кредитни или дебитни карти. Тази информация се поддържа и плащанията се обработват от доставчик на платежни услуги – трета страна в съответствие със стандартите за сигурност на индустрията за платежни карти.

Конфиденциалност

Информация за Ваши лични данни, можем да разкриваме на трети страни:

 1. На нашите консултанти, за да могат да Ви предоставят исканите услуги
 2. На компетентни данъчни и други държавни органи при проверка, както и на партньори на Дружеството (напр. дружество, осъществяващо независим финансов контрол или юристи за установяване, упражняване и защита на правни претенции)

Вашите лични данни ще ползваме за:

 1. За да улесним достъпа на нашите специалисти до съществената информация, свързана с предоставянето на техните услуги
 2. За да обработваме Вашите плащания за услугите, които сме Ви предоставили
 3. За да Ви уведомим за новости или актуализации и промени в софтуера и свързаната инфраструктура
 4. За да администрираме нашите системи и да отстраняваме потенциални проблеми

Къде и как съхраняваме Вашите данни

Ние ще съхраняваме Вашите данни-лични данни и здравна информация на сигурни наши сървъри.

Ние не съхраняваме никаква информация за кредитни или дебитни карти. Тази информация се поддържа и плащанията се обработват от доставчик на платежни услуги – трета страна в съответствие със стандартите за сигурност на индустрията за платежни карти.

Всички Ваши данни, предавани между Вашето устройство и нашите сървъри, се криптират чрез технологията на криптографски протокол Secure Socket Layers (SSL).

Всички конфиденциални лични данни, които могат потенциално да Ви идентифицират, като имейл адрес, изображения и съобщения, се криптират не само преди предаването им, но и на нашите сървъри.
Ние съхраняваме данните Ви за срок от 2 години след последната Ви активност в Приложението.

Вашето съгласие

Ние обработваме Вашите лични данни за посочените по-горе цели на основание Вашето съгласие. Вие доброволно използвате и давате данни на Приложението.

Изричното Ви съгласие е и основанието за обработване на специалните категории данни, които обработваме, а именно – информация относно здравословното Ви състояние. Макар и ние да не виждаме тази информация, тъй като последната е достъпна само за Вас и избрания от Вас медицински консултант, ние я обработваме криптирана чрез Приложението, за да може то да функционира и изпълнява своето предназначение.

Ние обработваме данните за целите на анализ и бизнес проучване, развитие на нови продукти, усъвършенстване на системи и показатели на основание нашия легитимен интерес, а именно постоянно да подобряваме и развиваме продуктите си.

Прехвърляне на лични данни

Вашите лични данни, които се подават на Приложението, ще бъдат събирани, обработвани, съхранявани, разкривани и унищожавани в съответствие с приложимото законодателство на ЕС, Общите условия и настоящата Политика за поверителност.

Тези данни могат да се съхраняват и на сървъри, разположени извън местната юрисдикция.

Прехвърляне на данните Ви в страни извън Европейското икономическо пространство (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) се извършва единствено при приложени адекватни мерки за защита на данните съгласно Регламент (ЕС) 679/2016. Защитата на информацията остава с данните Ви.

Вашите права

Имате право да изискате достъп до обработваната от нас информация, да поискате да изтрием данните Ви, да коригираме всякакви неточности в данните Ви, да изискате да ограничим обработването на данните Ви, да възразите срещу обработването на данните Ви, както и да упражните правото си на преносимост на данните.
Можете да упражните следните права директно в Приложението:

 • изтриване на данните Ви чрез „Настройки“, „Изтрий акаунта си“
 • коригиране на данните чрез директно коригиране на информацията в профила Ви в Приложението
 • достъп до данните е осигурен при достъпване на профила Ви в Приложението
 • чрез поле за „Обратна връзка“ е възможно да бъде упражнено и друго от Вашите права

 

Можете да упражните правата си и като се свържете с нас на info@poliklinikaonline.com

Съгласието Ви, основание за обработване на личните Ви данни, може да бъде оттеглено по всяко време, като това не засяга законността на обработването преди оттеглянето му. Оттеглянето на съгласието си практически може да упражните като премахнете данните си в профила на Приложението или изтриете акаунта си.

Вашите лични данни не подлежат на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
Имате право да подадете жалба във връзка с начина, по който обработваме Вашите данни, до българската Комисия за защита на личните данни или можете да се свържете с нас на info@poliklinikaonline.com, за предоставяне на повече информация във връзка с Вашите оплаквания.

Политиката за поверителност

Ние имаме право да променяме настоящата Политика за поверителност по всяко време без предизвестие. Вие ще бъдете уведомявани за такива промени при всяко следващо влизане в платформата.

Newsletter
You have successfully subscribed to our newsletter